Loading...
Instrucțiuni rezumate2019-02-12T20:15:08+00:00

Instrucțiuni rezumate

Rezumate științifice

1. Selecţia rezumatelor va fi efectuată de către reprezentanții Comitetului Ştiinţific a Conferinței.

2. Comitetului ştiinţific va anunţa autorul principal până la data de 31.07.2019 asupra acceptului / respingerii precum şi asupra formatului de prezentare: oral sau poster.

3. Abstractul trebuie să sublinieze importanţa temei abordate şi originalitatea studiului, scopul prezentării, particularitățile cazului şi importanţa subiectului abordat în contextul cunoştinţelor actuale.

4. Autorii rezumatelor trebuie să se înscrie şi să achite taxa de participare. Nu vor fi acceptate spre a fi prezentate rezumatele transmise fără ca autorul să fie înscris ca participant. Prezentările din cadrul sesiunilor congresului se vor face de pe echipamente puse la dispoziție de către organizatori. Acestea nu se vor face de pe laptop-urile personale.

5. Condiții rezumate secțiune Comunicări Orale și Secțiune E-POSTER:

Comitetul Științific invită asistenti medicali generaliști, moașe și asistenți medicali să trimită Rezumate pentru secțiunea Lucrări Orale și secțiunea E-Poster în vederea evaluării. Comitetul Stiințific își rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite.

Reguli de redactare a Rezumatelor:
• Limba română, text cu diacritice și în limba engleză
• Times New Roman, font 12, spațiere la un rând
• Textul se va scrie fără aliniat de paragraf sau alte indexări
• Textul va conține maxim 500 de cuvinte
• NU va include bibliografie, grafice, fotografii sau schiţe
• Va include la final 2-3 cuvinte cheie
• Se va respecta următoarea succesiune: titlul, autorii, rezumatul
• Titlul rezumatului va fi scris cu majuscule, pe maxim două rânduri
• Datele de identificare ale autorilor: numele şi prenumele complet, instituţia la care profesează, orașul și țara de reședință la data redactării manuscrisului, precum și un e-mail de contact.

Documentul trebuie să fie transmis spre analiza în format word, cu extensia *.DOC sau *.DOCX)

Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să includă, în cazul unei lucrări de cercetare, următoarele puncte:

• scopul și obiectivele studiului
• material şi metode
• rezultate și discuții
• concluzii

Pentru rezumatele acceptate de către Comitetul Științific, primul autor are obligaţia:
– să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate
– să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului

Pentru includerea în programul conferinței și susținerea lucrării sau e-Posterului, primul autor trebuie să se înscrie online pe site până la data de 10 iulie 2019, să achite taxa de participare și să participe la eveniment.

Lucrările acceptate pentru a fi susținute se vor publica în volumul de rezumate al conferinței.