Loading...
Teme abordate2019-02-17T16:08:57+00:00

Teme abordate

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI
1. SIGURANȚA PACIENTULUI
2. AUDITAREA PROCEDURILOR DE ÎNGRIJIRI
3. PROTOCOLUL DE ÎNGRIJIRE – COMPONENTĂ INTEGRATĂ A MANAGEMENTULUI DE CAZ
4. ÎNGRIJIRI BAZATE PE DOVEZI. STUDII DE CERCETARE ÎN NURSING.
5. PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII ȘI EDUCAȚIA PACIENȚILOR / EDUCAȚIA TERAPEUTICĂ
6. PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII ȘI PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR
7. PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR ASOCIATE ACTULUI MEDICAL
8. DEZASTRE NATURALE, CONFLICTE – PREGĂTIREA ȘI ATITUDINEA ASISTENȚILOR MEDICALI
9. ÎNGRIJIRI CENTRATE PE PACIENT. IMPLICAREA PACIENTULUI ÎN LUAREA DECIZIILOR LEGATE DE ÎNGRIJIREA SA
10. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ÎNGRIJIRILOR ACORDATE
11. PROCESUL DE ÎNGRIJIRE – MODELE ȘI APLICABILITATEA LOR

EDUCAȚIA DE BAZĂ / EDUCAȚIA CONTINUĂ / EDUCAȚIA POSTUNIVERSITARĂ
1. STANDARDE EDUCAȚIONALE vs COMPETENȚE PROFESIONALE
2. ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL ȘI UNIVERSITAR – TRECUT, PREZENT, VIITOR – MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII FORMATIVE A SISTEMULUI EDUCAȚIONAL ȘI DIDACTIC
3. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
4. EDUCAȚIA DE BAZĂ – FUNDAMENTUL PENTRU EDUCAȚIA MEDICALĂ CONTINUĂ
5. ROLUL ȘI IMPORTANȚA TUTORILOR DE PRACTICĂ
6. METODE NOI DE PREDARE

REGLEMENTĂRI PROFESIONALE
1. ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ
2. MALPRAXIS
3. DREPTUL DE PRACTICĂ – FORMALITATE SAU RESPONSABILIZARE?
4. RECUNOAȘTEREA PROFESIONALĂ

PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL ȘI MEDIUL DE MUNCĂ
1. SIGURANȚA PERSONALULUI
2. MEDIUL DE MUNCĂ – CONDIȚII, SALARIZARE,
3. STRATEGII DE ADAPTARE A ASISTENȚILOR MEDICALI LA LOCUL DE MUNCĂ
4. IMAGINEA ASISTENTULUI MEDICAL – IERI ȘI AZI
5. FORȚA DE MUNCĂ MEDICALĂ ȘI IMAGINEA LA LOCUL DE MUNCĂ
6. MIGRAȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

INFORMATICĂ ȘI COMUNICARE
1. ÎNREGISTRARE ELECTRONICĂ ȘI/SAU ÎNREGISTRARE PE HÂRTIE
2. TELEMEDICINA
3. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ
4. TEHNOLOGII NOI – COMPETENȚE PROFESIONALE NOI – TITLURI PROFESIONALE NOI
5. IMPLICAȚIILE INFORMATICII ÎN ÎNGRIJIREA PACIENȚILOR.
6. TIC – TEHNICA INFORMĂRII ȘI COMUNICAȚIEI SPRIJIN PENTRU ASISTENȚII MEDICALI IN VEDEREA IMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII ASISTENȚEI MEDICALE

LEADERSHIP – MANAGEMENT